Rhwydwaith Seren

Nod Rhwydwaith Seren yw i ddarparu disgyblion ac athrawon â’r cefnogaeth sydd angen arnynt i sicrhau fod y disgyblion yn cyrraedd eu potensial academaidd llawn wrth iddynt ddilyn y trywydd i un o brifysgolion mwya blaenllaw Prydain.

 

llyw.cymru/rhwydwaith-seren

Lawrlwythwch ein Tipiau Defnyddiol

Dyma ychydig o dipiau defnyddiol, a roddir gan diwtoriaid y sesiynau paratoi ar gyfer y Profion Mynediad eleni: