Beth yw Entrepreneuriaeth?

Mentergarwch yw y broses o lansio a rhedeg busnes newydd, a entrepreneuriaid yw'r enw ar y bobl sy'n creu'r busnesau hyn.

Lawrlwythwch

Infograffig Entrepreneuriaeth