Gyrfa yn addysgu

Mae galw mawr am dalent, a gallech CHI fod â'r sgiliau i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf?

Yn y sesiwn yma, byddwn ni'n trafod gyrfa mewn Addysgu yng Nghymru.

 

Am ragor o wybodaeth am y Cwricwlwm, ewch i:

llyw.cymru/mae-addysg-yn-newid

 

Ac i ddod o hyd i fwy ar sut gallwch CHI gael gyrfa mewn addysgu, ewch i:

darganfodaddysgu.cymru/ffyrdd-i-ddechrau-ar-addysgu

Facebook: AddysguCymru

Twitter: @AddysguCymru